0
memilih tujuan ialah strategi mendasar yang mampu anda ambil buat terus mengontrol anak anda dari kemuakan sepanjang waktu panas. kanak-kanak memerlukan struktur bagai cara bakal menaikkan dan merasa terkabul.

Comments