0
Artikel 7:21 is van overeenkomstige toepassing, wanneer de ambtenaar in aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering, bedoeld in artikel seven:21, recht heeft op een bovenwettelijke aanvulling op grond van het Pensioenreglement

Comments