Thuê văn phòng ảo hoàn toàn hợp pháp với Pháp luật Việt Nam

https://www.vietnamconsulate-khonkaen.org/chu-de/office168/

Tại Việt Nam, văn phòng ảo có vẻ mới mẻ nhưng hoàn toàn được pháp luật công nhận. Khi doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh tại địa chỉ văn phòng ảo thì không hề khó khăn. Bởi lẽ, văn phòng ảo được xem là